ป้ายกำกับ: ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ

ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ

ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ

ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ

ผู้ผลิตหม้อไอน้ำเป็นช่างฝีมือที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีทักษะในการทำ ติดตั้ง และซ่อมแซมหม้อไอน้ำและภาชนะหรือภาชนะอื่นๆ ที่บรรจุก๊าซและของเหลวที่สร้างไอน้ำและได้รับการออกแบบให้ต้านทานแรงดันไอน้ำที่รุนแรง หม้อไอน้ำจะจ่ายไอน้ำที่ขับเคลื่อนกังหันในโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นต้น ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ นอกเหนือจากงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าที่ในการติดตั้งนั่งร้านและสร้างบานหน้าต่างที่เชื่อมต่อกับโรงต้มน้ำและลานหม้อต้มน้ำ พวกเขาจัดส่วนต่างๆ ของโรงต้มน้ำและลานหม้อต้มเข้าด้วยกันโดยใช้แม่แรงไฮดรอลิก จากนั้นจึงติดหม้อต้มและช่องเปิดเข้ากับโครงที่เชื่อมหรือบังคับเข้าไปในโรงต้มน้ำ ผู้ผลิตหม้อไอน้ำยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังเก็บของเหลวในปริมาณที่เหมาะสมและปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้นั้นสม่ำเสมอ ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ

ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ: คำอธิบายงาน สล็อตเว็บตรง

นอกเหนือจากงานที่มีรายละเอียดมากที่อธิบายข้างต้นแล้ว ผู้ผลิตหม้อไอน้ำยังทำงานอื่นๆ อีกมากมาย พวกเขาต้องตรวจสอบปริมาณของสุราในหม้อต้ม คุณภาพและระดับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นวงจรการผลิต พวกเขาต้องปรับความดันของหม้อไอน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมของสุราและไอน้ำจะไม่เดือด เพื่อเพิ่มแรงดันหม้อไอน้ำ หม้อไอน้ำได้รับการติดตั้งมาตรวัดและสวิตช์ที่ระบุปริมาณแรงดันที่ใช้กับหม้อไอน้ำ ผู้ผลิตหม้อไอน้ำต้องดูแลบ้านบอยเลอร์สีบลอนด์และปฏิบัติตามกฎการฟอกไตที่จะใช้ในการวัดปริมาณคุงที่หม้อไอน้ำผลิตขึ้น

คุณสมบัติที่ทำได้

ในการได้งานใน Boiler House บุคคลต้องมีประกาศนียบัตรหรือใบรับรองที่แสดงว่าเขาหรือเธอได้รับหรือกำลังฝึกอบรมในสาขาอาชีวศึกษาหรือด้านเทคนิค ใครก็ตามที่ได้รับใบรับรองจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยระดับต่ำจะต้องมีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ และแก้ไขตามข้อกำหนดที่เหมาะสมทันที สิ่งนี้อาจทำให้บุคคลนั้นต้องมีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมมาก่อนและต้องได้รับเงินออมจากงานแรกของเขาหรือเธออย่างแน่นอน

ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ: เต็มเวลากับนอกเวลา

คนงานในโรงต้มน้ำสามารถเป็นได้ทั้งพนักงานประจำหรือพนักงานนอกเวลา สภาพการทำงานและชั่วโมงการทำงานของเครื่องทำหม้อน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ภายในอาคารและภายใต้แสงประดิษฐ์ อย่างไรก็ตามอาจทำงานเป็นพนักงานนอกเวลาเพื่อใช้ในบ้านได้ นายจ้างสามารถจ้างผู้ฝึกงานที่มีปัญหาด้านการมองเห็นหรือการบาดเจ็บที่อาจต้องใช้ไม้ค้ำยัน

ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ: ความยืดหยุ่นของงาน  Pompeii

Boiler Maker ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงต้มน้ำ เขาหรือเธอยังสามารถหางานทำในอุตสาหกรรมนอกเหนือจากที่พวกเขามีความเชี่ยวชาญ โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีทักษะสามารถเลือกสำหรับงานเฉพาะทาง เช่น การอาบน้ำในโรงฆ่าเชื้อ การแปรสภาพเป็นแก๊สของ Hoovenaeratene หรือแม้แต่กระบวนการทำความสะอาดภายในอาคาร

คำอธิบายงานของ Boiler Maker

บุคคลที่หางานเป็น Boiler Maker ควรมีความชำนาญด้านคณิตศาสตร์และการลดของเสียอย่างเหมาะสม ควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการของเชื้อเพลิง ความยากในการต้ม และอื่นๆ ผู้ผลิตหม้อไอน้ำจำเป็นต้องมีความชำนาญและความชำนาญในการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ การเฝ้าสังเกตอุณหภูมิของหม้อไอน้ำ การก่อสร้าง และอื่นๆ ความเชี่ยวชาญระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์จะช่วยให้บุคคลมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานนี้เสมอ

จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาเพื่อทำความคุ้นเคยกับแง่มุมต่าง ๆ ของ Boiler Technology มีสถาบันหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในการทำ Boiler

ผู้ผลิตหม้อไอน้ำ